Rezultate

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

 • 100 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului;
 • 80 de angajați/voluntari ai organizațiilor non-guvernamentale instruiți în domeniile: dezvoltarea și monitorizarea politicilor publice, lobby si advocacy;
 • o vizită de studiu organizată, într-o țară membră UE, în vederea identificării și asimilării de bune practici;
 • o rețea de colaborare dezvoltată, din care vor face parte cel puțin 10 organizații non-guvernamentale şi o strategie a rețelei elaborată;
 • 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au ca scop prezentarea mecanismelor de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
 • 20 de ateliere de lucru organizate, la care vor participa 50 de persoane, care au ca scop elaborarea de propuneri la politicile publice din domeniul social;
 • 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate;
 • o campanie de advocacy planificată și realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
 • un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru perioada 2018-2023;
 • o bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, ce va fi disponibilă atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg;
 • 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi autoritățile publice, la care vor participa 100 de persoane;
 • o propunere alternativă la politicile publice din domeniul social, acceptată.