Rezultate

Principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod SIPOCA 202, sunt:

  • peste 200 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului;
  • 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate şi acceptate spre a fi luate în discuţie de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
  • 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi autoritățile publice, la care au participat 100 de persoane;
  • vizită de studiu în Austria, în vederea identificării și asimilării de bune practici, la care au participat 12 persoane;
  • rețea de colaborare dezvoltată, din care fac parte 28 de organizații non-guvernamentale, şi o strategie a rețelei elaborată;
  • 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au avut ca scop prezentarea mecanismelor de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
  • 20 de ateliere de lucru organizate, la care au participat peste 100 de persoane, care au avut ca scop elaborarea de propuneri la politicile publice din domeniul social;
  • campanie de advocacy realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
  • un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru perioada 2018-2023;
  • bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, disponibilă atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg.

Propunerile legislative elaborate pot fi vizualizate mai jos:

Ghidul de bune practici poate fi vizualizat mai jos:

Strategia de dezvoltare a organizației poate fi vizualizată mai jos:

Strategia rețelei SIPOCA 202 poate fi vizualizată mai jos: