Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea şi perfecţionarea cunoștinţelor şi competenţelor resursei umane din organizaţiile non-guvernamentale în elaborarea propunerilor legislative şi colaborarea cu instituţiile publice, pentru un număr de 80 de persoane;
  • Aplicarea cunoştinţelor dobândite de resursa umană, prin participarea la dezvoltarea de propuneri la politicile publice din domeniul social cu impact la nivel naţional, pentru un număr de 50 de persoane;
  • Îmbunătăţirea colaborării şi a dialogului dintre organizaţiile non-guvernamentale şi autorităţile publice, pentru dezvoltarea capacităţii acestora de a iniţia parteneriate şi de a colabora în procesul de elaborare a politicilor publice.