Descriere proiect

  • Home
  • Descriere proiect

Proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, implementat de Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 202.

 

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni, respectiv 13 iunie 2018 – 13 octombrie 2019, și vizează trei regiuni: Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia şi Centru. Grupul țintă căruia i se adresează este format din 95 de angajaţi/voluntari din organizaţii non-guvernamentale și 5 persoane angajate în cadrul autorităţilor/ instituţiilor publice (personal de conducere sau de execuţie). Are o valoare totală de 920.560,12 lei din care asistență financiară nerambursabilă 902.148,91 lei, iar contribuția proprie este de 18.411,21 lei.