Conferinte si seminarii regionale

  • Home
  • Conferinte si seminarii regionale

ASISED a organizat pe 9 august 2019, la București, conferinţa ”Întărirea colaborării dintre ONG-uri și autoritățile/instituțiile publice”, ce a avut ca scop facilitarea întâlnirii dintre reprezentanți ai diferitelor instituții și organizații, schimbul de păreri și de informații, cunoașterea și educarea reciprocă a factorilor interesați.

La eveniment au participat membri ai ONG-urilor și foarte mulți reprezentanți ai instituțiilor publice, cum ar fi: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ANOFM, Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati – ANES, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

O conferință similară, ”Întărirea colaborării dintre ONG-uri și autoritățile/instituțiile publice”, a avut loc și la Brașov (Hotel Cubix), pe 23 august.

La conferințele pentru întărirea colaborării dintre ONG-uri și instituțiile publice au participat câte 50 de oameni din categorii precum: membri ai grupului ţintă, reprezentanţi ai autorităţilor publice, reprezentanţi mass-media, alte organizaţii ale societăţii civile interesate. Au fost prezentate autorităţilor publice nevoile identificate în cadrul activităţilor proiectului, identificându-se soluții.

S-a discutat viabilitatea soluţiilor, posibile alternative pentru rezolvarea nevoilor precum şi modalităţi practice de implicare, angajamente pe care fiecare parte şi le poate asuma. De asemenea, au fost promovate exemple de succes ale parteneriatelor dintre autorităţile publice şi partenerii sociali şi s-au prezentat mecanisme de consultare dintre ONG-uri şi autorităţile statului.

Seminarii regionale: ASISED a organizat 3 seminarii regionale în cadrul proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”, la care au participat 90 de persoane – reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale (angajaţi/voluntari) şi reprezentanţi ai instituţiilor publice.

Evenimentele au avut loc conform planificării de mai jos:

Locația

Perioada

Interval orar

 

Seminar regional – București, Hotel Răzvan (Calea Călărași 159)

11.05 – 12.05.2019

11.05.2019: 15:00 – 19:00

12.05.2019: 10:00 – 16:00

Seminar regional -Brașov, Hotel Apollonia (Strada Neagoe Basarab 7)

18.05 – 19.05.2019

18.05.2019: 15:00 – 19:00

19.05.2019: 10:00 – 16:00

Seminar regional -Ploiești, Hotel Best (Bulevardul Republicii 154)

25.05 – 26.05.2019

25.05.2019: 15:00 – 19:00

26.05.2019: 10:00 – 16:00

Scopul seminariilor a constat în instruirea participanţilor în ceea ce priveşte mecanismele de consultare a organizaţiilor societăţii civile de către instituţiile administraţiei publice, de prezentare şi întelegere a mecanismului de dezvoltare a politicilor publice, de modalităţile de implicare disponibile.

Au fost dezbătute teme precum: prezentarea proiectului şi a activităţilor; transfer de experiență între participanţi; studii de caz cu tema dezvoltarea politicilor publice; exemple şi exerciţii practice; promovarea egalității de șanse, nediscriminarea şi dezvoltarea durabilă.