Conferinte si seminarii regionale

  • Home
  • Conferinte si seminarii regionale

Seminarii regionale: se vor derula 3 seminarii regionale, la care vor participa 90 de persoane – reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale (angajaţi/voluntari) şi reprezentanţi ai instituţiilor publice.

Evenimentele vor avea loc conform planificării de mai jos:

Locația

Perioada

Interval orar

 

Seminar regional – București, Hotel Răzvan (Calea Călărași 159)

11.05 – 12.05.2019

11.05.2019: 15:00 – 19:00

12.05.2019: 10:00 – 16:00

Seminar regional -Brașov, Hotel Apollonia (Strada Neagoe Basarab 7)

18.05 – 19.05.2019

18.05.2019: 15:00 – 19:00

19.05.2019: 10:00 – 16:00

Seminar regional -Ploiești, Hotel Best (Bulevardul Republicii 154)

25.05 – 26.05.2019

25.05.2019: 15:00 – 19:00

26.05.2019: 10:00 – 16:00

Scopul seminariilor constă în instruirea participanţilor în ceea ce priveşte mecanismele de consultare a organizaţiilor societăţii civile de către instituţiile administraţiei publice, de prezentare şi întelegere a mecanismului de dezvoltare a politicilor publice, de modalităţile de implicare disponibile.

Vor fi dezbătute teme precum: prezentarea proiectului şi a activităţilor; exemple de bună practică identificate în cadrul vizitei de studiu; transfer de experiență între participanţi; studii de caz cu tema dezvoltarea politicilor publice; exemple şi exerciţii practice; promovarea egalității de șanse, nediscriminarea şi dezvoltarea durabilă.

ASISED va organiza conferinţe ce au ca scop întărirea colaborării între ONG-uri şi autorităţile publice, facilitarea întâlnirii dintre reprezentanți ai diferitor instituții și organizații, schimbul de păreri și de informații, cunoașterea și educarea reciprocă a factorilor interesați.

Fiecare conferinţă va avea câte 50 de participanţi din categorii precum: membri ai grupului ţintă, reprezentanţi ai autorităţilor publice, reprezentanţi mass-media, alte organizaţii ale societăţii civile interesate. Se vor prezenta autorităţilor publice nevoile identificate în cadrul activităţilor proiectului şi se vor identifica soluţii.

Se va discuta viabilitatea soluţiilor, posibile alternative pentru rezolvarea nevoilor precum şi modalităţi practice de implicare, angajamente pe care fiecare parte şi le poate asuma. Se vor promova exemple de succes ale parteneriatelor dintre autorităţile publice şi partenerii sociali şi se vor prezenta mecanisme de consultare dintre ONG-uri şi autorităţile statului. Se vor redacta rapoarte de evaluare a conferinţelor, inclusiv propuneri şi concluzii.