Conferinte inchidere proiect

 • Home
 • Conferinte inchidere proiect

În finalul proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod SIPOCA 202, au avut loc trei conferințe de închidere: la Brașov, Ploiești și București. În cadrul conferințelor au fost prezentate rezultatele concrete ale proiectului:

 • peste 200 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului;
 • 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate şi acceptate spre a fi luate în discuţie de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi autoritățile publice, la care au participat 100 de persoane;
 • vizită de studiu în Austria, în vederea identificării și asimilării de bune practici, la care au participat 12 persoane;
 • rețea de colaborare dezvoltată, din care fac parte 28 de organizații non-guvernamentale, şi o strategie a rețelei elaborată;
 • 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au avut ca scop prezentarea mecanismelor de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
 • 20 de ateliere de lucru organizate, la care au participat peste 100 de persoane, care au avut ca scop elaborarea de propuneri la politicile publice din domeniul social;
 • campanie de advocacy realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
 • un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru perioada 2018-2023;
 • bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, disponibilă atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg.

Conferință închidere proiect București, 6 octombrie 2019.
Conferință închidere proiect Ploiești, 5 octombrie 2019.
Conferință închidere proiect Brașov, 4 octombrie 2019.

Mulțumim colaboratorilor, tuturor persoanelor care ne-au fost alături și întregii echipe pentru efortul depus în atingerea scopului proiectului: dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu!