Conditii de participare

 • Home
 • Conditii de participare

Cine poate participa la activităţile proiectului:

 • Voluntari/angajați din cadrul organizațiilor non-guvernamentale din regiunile București-Ilfov, Sud Muntenia și Centru,
 • Reprezentanții legali ai organizațiilor non-guvernamentale/persoane mandatate să reprezinte organizaţia,
 • Angajații din cadrul autorităților/instituțiilor publice din regiunile București-Ilfov, Sud Muntenia și Centru.

Paşii pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului sunt:

 1. Preînscrierea în grupul ţintă prin intermediul acestui formular.
 2. Discuţie preliminară cu expertul GT pentru stabilirea traseului în cadrul proiectului.
 3. Finalizarea înscrierii în grupul ţintă, prin transmiterea documentelor necesare.

Dosarul fiecărui membru al grupului ţintă trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere în grupul ţintă; (descarca)
 2. formular de înregistrare în grupul ţintă; (descarca)
 3. acord prelucrare date personale; (descarca)
 4. adeverinţă voluntariat/adeverinţă angajat/copie contract voluntariat/copie CIM;

Persoanele care doresc să participe la cursurile organizate în cadrul proiectului (curs „Politici publice” şi curs „Specialist în activitatea de lobby”), trebuie să mai depună suplimentar:

 1. formular individual aferent participanților la acţiunile/activităţile de instruire realizate prin POCA; (descarca)
 2. copie după ultima diplomă de studii (pentru cursul „Specialist în activitatea de lobby participanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare);
 3. contract de voluntariat valabil pe perioada desfășurării cursurilor.

În selecţia grupului ţintă se va aplica regula „primul venit, primul servit”.