Ateliere de lucru

  • Home
  • Ateliere de lucru

Reprezentanții societății civile vor participa la 20 de ateliere de lucru, 4 în regiunea București-Ilfov şi 16 în regiunile Sud Muntenia şi Centru. Atelierele au ca scop identificarea nevoilor cu care se confruntă participanții, precum și a soluțiilor propuse.

Planificare ateliere de lucru:

Nr. Eveniment Data Locație Status
1. Atelier 19.04.2019 Alexandria Finalizat
2. Atelier 20.04.2019 Alexandria Finalizat
3. Atelier 14.05.2019 Bucuresti Finalizat
4. Atelier 22.05.2019 Bucuresti Finalizat
5. Atelier 28.05.2019 Brasov Finalizat
6. Atelier 05.06.2019 Brasov Finalizat
7. Atelier 06.06.2019 Alexandria Finalizat
8. Atelier 07.06.2019 Alexandria Finalizat
9. Atelier 08.06.2019 Bucuresti Finalizat
10. Atelier 10.06.2019 Bucuresti Finalizat
11. Atelier 10.09.2019 Brasov Finalizat
12. Atelier 10.09.2019 Brasov Finalizat
13. Atelier 11.09.2019 Brașov Finalizat
14. Atelier 11.09.2019 Brașov Finalizat
15. Atelier 21.09.2019 Alexandria Finalizat
16. Atelier 21.09.2019 Alexandria Finalizat
17. Atelier 26.09.2019 Brasov Finalizat
18. Atelier 26.09.2019 Brasov Finalizat
19. Atelier 28.09.2019 Alexandria Finalizat
20. Atelier 28.09.2019 Alexandria Finalizat

Atelierele se desfășoară pe baza unui plan elaborat şi aprobat, care cuprinde cel puţin următoarele teme: prezentare legislaţie relevantă şi elaborare analiză a legislaţiei actuale în domeniul social, consultări şi dezbateri în urma cărora se vor identifica cele mai importante nevoi, centralizare propuneri şi redactare document, punerea de acord asupra variantelor finale, elaborare plan pentru implementare, identificarea dificultăţilor ce pot apărea în implementare, alternative şi propunerea soluţiilor şi viabilitatea acestora, redactarea opiniilor şi propunerilor respectând formularele propuse, diseminarea informaţiilor către publicul larg şi solicitarea de feedback asupra măsurilor propuse, integrarea celor mai relevante propuneri.

Se vor elabora propuneri în domeniul social, de tipul: politici publice privind serviciile sociale, asistenţa socială şi incluziunea; politici publice de dezvoltare a asistenţei acordate copiilor şi familiei; politici publice privind reducerea excluderii sociale; politici publice privind egalitatea între sexe; politici publice privind economia socială; politici publice de promovare a angajării şi a mobilităţii forţei de muncă şi de reducere a şomajului etc. Direcţia exactă în care vor fi îndreptate politicile va fi stabilită prin consultări, dezbateri şi în funcţie de nevoile identificate la nivelul organizaţiilor din care provine grupul ţintă.

Toate propunerile ce se vor elabora în cadrul proiectului vor avea impact naţional. Se vor elabora 3 propuneri de politici publice, dintre care 1 acceptată.