Descriere Proiect

Proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, implementat de Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate…

Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru a crește calitatea…

Rezultate

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: 100 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului; 80 de angajați/voluntari ai organizațiilor non-guvernamentale instruiți…